Rezervácia izieb
           
Kontakt
Stará Lesná 153, 059 60 Stará Lesná
recepcia@hotelhills.sk
+421 910 802 309, +421 918 338 333
Widget ImageWidget Image
Widget ImageWidget Image
Widget ImageWidget Image
Sledujte nás
Image Alt

Vitajte v hoteli Hills ****

31.12.2022 o 18:30

SILVESTER 2022 / NEW YEAR'S EVE

PROGRAM AKCIE

SILVESTROVSKÝ PROGRAM

• 18:30 - 18:45 PRÍCHOD HOSTÍ- usádzanie podľa zasadacieho poriadku
• 18:30 - 19:00 DJ JULO alias PYTHON podmazová hudba
• 19:00 - 19:05 PRÍHOVOR MODERÁTORA
• 19:05 - 20:00 SILVESTROVSKÁ VEČERA vo forme bufetových stolov
• 20:00 - 20:15 FAKÍRKA (Kongresová sála) - Kristína Gyepešová - fakírka, ohňová žena, tanečnica s hadom
• 20:00 DETSKÝ SILVESTER – začiatok programu v meeting room, súťaže, maľovanie na tvár, balónová show, Mini Disko s maskotmi, maskoti Olaf a princezná Sofia
• 20:30 KÚZELNIK TRISTAN / DETSKÝ SILVESTER (Meeting room) kúzelnícke predstavenie pre deti, balónová show
• 20:30 – 22:00 TANEČNÉ KOLO
• 22:00 – 22:20 TALOSTAN (Kongresová sála)- dokonalá kombinácia výborných kúziel a perfektnej zábavy
• 22:20 – 22:35 BRUŠNÉ TANEČNICE ALIAMH, Fortis (Kongresová sála) brušné tanečnice s orientálnym vystúpením a svetelná show
• 22:35 – 23:45 TANEČNÉ KOLO
• 23:45 - 00:00 PRÍHOVOR MODERÁTORA A PRIVÍTANIE NOVÉHO ROKU 2023
• 00:20 POLNOČNÝ BUFET
• 00:20 - 00:35 VYHLÁSENIE A ŽREBOVANIE TOMBOLY
• 01:00 DJ TANEČNÉ KOLO

NEW YEAR'S EVE PROGRAMME

• 18:30 - 18:45 ARRIVAL OF GUESTS - seating according to the meeting schedule
• 18:30 - 19:00 DJ JULO aka PYTHON
• 19:00 - 19:05 MODERATOR'S SPEECH
• 19:05 - 20:00 NEW YEAR'S EVE DINNER in the form of buffet tables
• 20:00 - 20:15 FAKIR (Congress Hall) - Kristína Gyepešová - fire woman, snake dancer
• 20:00 CHILDREN'S NEW YEAR'S EVE - beginning of the program in the meeting room, competitions, face painting, balloon show, Mini Disco with mascots, mascots Olaf and Princess Sofia
• 20:30 TRISTAN THE MAGICIAN / CHILDREN'S NEW YEAR'S EVE (Meeting room) magic show for children, balloon show
• 20:30 – 22:00 DJ
• 22:00 – 22:20 TALOSTAN (Congress Hall) - a perfect combination of excellent magic and perfect entertainment
• 22:20 – 22:35 BELLY DANCERS ALIAMH, Fortis (Congress Hall) belly dancers with oriental performance and light show
• 22:35 – 23:45 DJ
• 23:45 - 00:00 WELCOME TO THE NEW YEAR 2023
• 00:20 MIDNIGHT BUFFET
• 00:20 - 00:35 ANNOUNCEMENT AND RAFFLE DRAW
• 01:00 DJ

Bezplatné internetové pripojenie

Pozrite si aktuálne informácie o našom hoteli

Preukážte sa touto akciou a získajte zľavu z konzumácie 5% počas vášho. Pozrite si ponuku v našich baroch a reštauráciách

Páčilo a vám u nás a radi by ste prišli opäť? Alebo hľadáte zaujímavý darček?

Fotogaléria

Pozrite si fotogalériu Hotela Hills